تاریخ : شنبه 17 آبان 1399     |     کد : 1816

  گزارش تصویری از

  فعالیتهای واحد تاسیسات آب در هفته گذشته

  تخلیه سپتیک سرویس بهداشتی دریاچه  نصب خط  لوله جدید به تانکر سرویس بهداشتی دریاچه  نصب لجن کش برای آبشار تازه احداث کنار اتوبان پاسداران


   


  PDF چاپ چاپ