تاریخ : يکشنبه 19 بهمن 1399     |     کد : 1881

  بازدید استاندار آذربایجان شرقی از گلخانه های عینالی

  محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی و رییس شورای سازمان عون بن علی از گلخانه های تفرجگاه عینالی بازدید کرد

   پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از گلخانه ها بیان نمود: اهتمام سازمان عون‌بن‌علی در تولید و کاشت گل و نهال های کم نیاز به آب و متناسب با شرایط کوهستانی عینالی و تلاش برای خودکفایی در این زمینه در سال جهش تولید قابل تقدیر است.
  فیروزیان مدیرعامل سازمان عون بن علی نیز با قدردانی از حمایت استاندارآذربایجان شرقی اظهار نمود: حضور استاندار و رییس شورای محترم این سازمان در جمع کارگزاران عینالی انگیزه مضاعفی برای تلاش بیشتر در استقبال از اولین بهار قرن می باشد.

     PDF چاپ چاپ