تاریخ : شنبه 25 بهمن 1399     |     کد : 1883

  گزیده ای از

  فعالیتهای هفتگی واحد امور اجرایی و امانی سازمان در هفته گذشته

  تعمیرالمان مرد کوهنورد در پارک ایل داغی   تمیز کاری و گج کاری دیوارهای ساختمان اداری سازمان  تمیز کردن محوطه دکل دوم تله کابین  رسیدگی روزمره و تعلیف دستی حیوانات حیات وحش 
  همکاری با منطقه چهار شهرداری جهت برگزاری همایش  نصب صفحه بولتدار جهت پایه تابلو رستوان بام تبریز   


  PDF چاپ چاپ