تاریخ : شنبه 25 بهمن 1399     |     کد : 1884

    تیرول، ارتفاع و هیجان در عینالی

    دره ایلان اوچان تفرجگاه کوهستانی عینالی با وجود دره و صخره های پراکنده و مرتفع، مقصد خوبی برای کوهنوردان، صخره نوردان و کسانی است که با استفاده از تیرول ارتفاعات را در می نوردند.


    PDF چاپ چاپ