تاریخ : پنجشنبه 30 بهمن 1399     |     کد : 1889

    گزارش تصویری از

    بازدید پروفسور علی پولاد سرمایه گذار و سازنده هتل کایا و لاله پارک از پروژه های در دست احداث عینالی و بهره گیری از نقطه نظرات و تجربیات ایشان جهت اعمال در عینالی


    PDF چاپ چاپ