تاریخ : يکشنبه 21 فروردين 1401     |     کد : 2133

  گزارش :

  تداوم عملیات سم پاشی فصلی در عینالی

  نظارت کارشناسان فضای سبز سازمان بر روند سمپاشی

  به گزارش امورارتباطات سازمان عمران و توسعه عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز ، قراچورلو سرپرست اداره نظارت بر نگهداری و توسعه فضای سبز سازمان،گفت: با نظارت کارشناسان فضای سبز سازمان بر روند سمپاشی، ضمن رعایت نکات ایمنی سمپاشی با استفاده از روغن ولک و سایر سموم قارچ کش و حشره کش که کمترین خسارت را به محیط زیست وارد کنند و بیشترین تأثیر را برای از میان بردن آفات داشته باشند استفاده گردید.

  وی در ادامه افزود این عملیات باعث از بین رفتن تخم ها و آفاتی که در حال زمستان گذرانی در بخش های مختلف شاخه و تنه ی درخت می باشند شده و جمعیت آفت در سال پیش رو را تا حد چشمگیری کاهش می دهد. از جمله آفاتی که در سم پاشی زمستانه مهم بوده و کنترل می شوند می توان شپشک ها، پسیل ها، انواع کرم های چوبخوار، شته ها، کنه ها و ... را نام برد.


   


  PDF چاپ چاپ