تاریخ : يکشنبه 11 ارديبهشت 1401     |     کد : 2143

    همزمان با روز جهانی کار و کارگر انجام پذیرفت : 

    تقدیر از کارگران نمونه سازمان عینالی      


    PDF چاپ چاپ