تاریخ : چهارشنبه 22 تير 1401     |     کد : 2176

    آبیاری 7 هزار درخت در محدوه دره یاران

    حاشیه زنی، ترمیم تشتک و حمل آب با تانکر برای درختان محدوده دره یاران









    PDF چاپ چاپ