تاریخ : دوشنبه 27 تير 1401     |     کد : 2180

    مراسم عید غدیر خم در دهکده روستایی دند

    برپایی مراسم امامت و ولایت با مشارکت استانداری در دهکده روستایی دند

    PDF چاپ چاپ