تاریخ : پنجشنبه 30 تير 1401     |     کد : 2182

    انتصاب های جدید در سازمان عون بن علی

    طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل سازمان عون بن علی انجام پذیرفت ؛

    طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل سازمان عون بن علی انجام پذیرفت ؛
    به گزارش امور ارتباطات سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز صبح امروز مراسمی با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار و طی احکامی جداگانه از سوی بابک دانش پناه مدیرعامل سازمان، خانم مریم سید عربی نژاد به عنوان سرپرست اداره برنامه ریزی و و توسعه سرمایه انسانی، سیامک قلی پور به عنوان سرپرست امورقراردادها و علی صالحپور به عنوان سرپرست حسابداری و درآمد سازمان معرفی شدند.شایان ذکر است در این مراسم از زحمات شبانه روزی، محمدجباری و بهروز محمدی تقدیربعمل آمد.
    PDF چاپ چاپ