تاریخ : شنبه 8 مرداد 1401     |     کد : 2189

  آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار

  (نصب، بهره برداری و تجاری سازی  تعداد 12 عدد بیلبورد تبلیغاتی، 6 عدد تابلو استارابورد و 2 دستگاه تلویزیون شهری)

  آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار
  (نصب، بهره برداری و تجاری سازی  تعداد 12 عدد بیلبورد تبلیغاتی، 6 عدد تابلو استارابورد و 2 دستگاه تلویزیون شهری)
    
   به منظور توسعه شيوه هاي سرمايه گذاري از طریق اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار مطابق مصوبه شماره 75/1348 مورخ 1401/04/25 هیئت مدیره محترم سازمان توسعه و عمران عون بن علی، این سازمان در نظر دارد زمین مربوط به نصب، بهره برداری و تجاری سازی تعداد 12 عدد بیلبورد تبلیغاتی، 6 عدد تابلو استرابورد و 2 دستگاه تلویزیون شهری را در مسیر ضلع شمالی بزرگراه پاسداران از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  به افراد حقیقی و یا حقوقي واجد شرايط بصورت اجاره محل به مدت 5 سال واگذار نماید.
  لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی به همراه اسناد توانمندی مالی و رزومه کاری خود را برابر اسناد فراخوان به سازمان توسعه و عمران عون بن علی واقع در اتوبان پاسداران-ورودی تله کابین تبریز -سازمان توسعه و عمران عن بن علی به شماره تماس 04132373060 و نمابر04132373061 تحویل و شماره دبیرخانه دریافت نموده و اسناد فراخوان و اطلاعات تکمیلی را از طریق آدرس وب سایت www.eynali.tabriz.ir  دانلود نمایند.
  •  سازمان در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است.
  • تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري ساعت 13:30 مورخ 1401/05/27 خواهد بود.
  • به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • تاريخ چاپ : روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19                   


  PDF چاپ چاپ