تاریخ : شنبه 6 دي 1393     |     کد : 294

فعالیت های عمرانی انجام یافته و در حال اجرای در تفرجگاه عینالی

فعالیت های عمرانی انجام یافته و در حال اجرای در تفرجگاه عینالی

فعالیت های عمرانی انجام یافته و در حال اجرای در تفرجگاه عینالی

محوطه سازی رستوران
مساحت : 5500 مترمربع
محل پروژه : ضلع شرقی رستوران بام تبریز واقع در بالای تفرجگاه عینالی
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : شرکت راه پل بنای سهند
تاریخ شروع : 93/5/11
مبلغ قرارداد : 2/663/082/768 ریال
پیشرفت کار : 50 %

محوطه سازی ضلع شرقی بقعه

مساحت : 2300 مترمربع
محل پروژه : محوطه ضلع شرقی بقعه
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : شرکت راه پل بنای سهند
تاریخ شروع : 93/6/1
تاریخ خاتمه :  93/7/20
پیشرفت کار : 100 %
توضیح :  این پروژه از محل قرارداد شماره 1411 مورخه 93/5/11 موضوع محوطه سازی ضلع شرقی رستوران بام تبریز اجرا گردیده است .


کف سازی پارک نهالستان

مساحت : 45000 مترمربع ( 5/4 هکتار )
محل پروژه : ابتدای جاده اصلی تفرجگاه
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : شرکت فرافن ساز پایا
تاریخ شروع : 93/6/23
مبلغ قرارداد : 5/420/318/149 ریال
پیشرفت کار : 30 %

احداث ساختمان اداری سازمان

مساحت : 780 مترمربع
محل پروژه : رمپ اول پارکینگ ایستگاه تله کابین
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : شرکت ارک سازه سهند
تاریخ شروع : 93/4/4
مبلغ قرارداد : 7/345/000/000 ریال
پیشرفت کار : 45 %بهسازی جاده دسترسی رستوران بام تبریز به ایستگاه دوم تله کابین
مشخصات جاده : 1000 متر طول 8 متر عرض
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : شرکت اندیشمندسازان آران
تاریخ شروع : 93/6/20
مبلغ قرارداد : 408/063/818
پیشرفت کار : 30 %بهسازی جاده دسترسی رستوران بام تبریز به باغ ربع رشیدی
مشخصات جاده : 4000 متر طول6 متر عرض
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : سازمان موتوری شهرداری تبریز
تاریخ شروع : 93/6/23
پیشرفت کار : 60%

 

ایمن سازی جاده اصلی تفرجگاه
مشخصات : طول جاده اصلی و راه دسترسی به توربین های بادی
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : سازمان ترافیک شهرداری تبریز
تاریخ شروع : 93/3/10
پیشرفت کار : 80 %
توضیحات : اجرای گاردریل در نقاط حادثه خیز ، میخ کوبی ، نصب سرعت گیر ، نصب تابلوهای علائملکه گیری و آسفالت جاده اصلی تفرجگاه

مشخصات : طول جاده  اصلی 4 کیلومتری تفرجگاه بعلاوه مسیر دسترسی توربین های بادی از جنب یادمان شهدا 15000 مترمربع
محل پروژه : جاده اصلی تفرجگاه
کارفرما : منطقه یک شهرداری تبریز
تاریخ شروع : ابتدای سال 93
هزینه انجام یافته : 2/700/000/000 ریال
%پیشرفت کار :100دیوارکشی زیر دکل سوم تله کابین
محل : زیر دکل سوم تله کابین
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : سازمان عمران شهرداری تبریز
تاریخ شروع : 93/5/21
تاریخ خاتمه : 93/7/16
مبلغ قرارداد : 1/482/521/040 ریال
%پیشرفت کار : 100
توضیحات : عملیات پی کنی و دیوارکشی حایل جهت جلوگیری از فرسایش خاک  طراحی و انجام گردید .تسطیح  و احداث تراس

مشخصات : 45000 مترمکعب
محل پروژه : حاشیه اتوبان پاسداران نرسیده به زیرگذر ارم
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : سازمان موتوری شهرداری تبریز
تاریخ شروع : فروردین ماه سال 93
تاریخ خاتمه : 93/8/15
هزینه انجام یافته : 4/000/000/000 ریال
پیشرفت کار :80 %
توضیحات : این پروژه در راستای زیباسازی حاشیه اتوبان پاسداران در حال انجام می باشدباکس گذاری
مشخصات : 1000 عدد باکس 6/0×6× 1 متری
محل پروژه : ضلع شمال شرقی پل غیر هم سطح شهید شفیع زاده
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار :شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
تاریخ شروع : 93/5/11
مبلغ قرارداد :8/162/606/000 ریال
پیشرفت کار : 70%
توضیحات : این پروژه جهت ایجاد فضای سبز در حاشیه اتوبان در حال انجام می باشدکف سازی و اجرای دیوار سنگی

مشخصات : طول راه دسترسی 270 متر
محل پروژه : انتهای جاده آسفالت به طرف رستوران بام تبریز
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : شرکت راه پل بنای سهند
تاریخ شروع : 93/7/20
مبلغ قرارداد : 3/724/150/581 ریال
پیشرفت کار : 40%
توضیحات : بهسازی جاده شامل ایجاد سواره رو به عرض 6 متر ، پیاده رو به عرض 4 متر و دیوارکشی حایل  و رفوژه فسای سبز می باشدپروژه لوله گذاری(آبرسانی)

 مشخصات : 5/5398 متر
محل پروژه : انتقال از منبع آب نرسیده به زیرگذر ارم به پارکهای ائل داغی و پیوند و همچنین اجرای شبکه آبیاری قطره ای داخل پارکها
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : شرکت روند آب سازه
تاریخ شروع : 92/4/31
تاریخ خاتمه : 93/8/3
مبلغ قرارداد : 652/000/000/000 ریال
پیشرفت کار :100%
توضیحات : 5/5398 متر لوله گذاری با استفاده از لوله های پلی اتیلنی 200 ، 125 ، 110 ، 90 ، 75 ، 63 ، 50  ،  40 ، 32 میلی متری انجام یافته استپروژه لوله گذاری(آبرسانی)

مشخصات : لوله 110  ده اتمسفر به طول 1000 متر
محل پروژه : حد فاصل مخزن آب جنب دکل صدا و سیما تا ایستگاه دوم تله کابین
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : کارگاه امانی سازمان
تاریخ شروع : 93/3/15
پیشرفت کار :100 %نصب چراغهای هیبریدی
هیبریدی (تیرهای مجهز به توربین بادی و پانل خورشیدی )
مشخصات : 30 عدد با پای چراغ به ارتفاع 9 متری
محل پروژه : محوطه پارکینگ، مسیر اصلی و ...
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : جهاد دانشگاهی
تاریخ شروع : 93/6/24
مبلغ قرارداد : 3/540/000/000 ریال
هزینه انجام یافته :
پیشرفت کار : 10  %
توضیحات : در راستای استفاده از انرژیهای پاک برای تأمین برق روشنایی قسمتهایی از تفرجگاه تعداد 7 عدد تیر چراغ هیبریدی (مجهز به توربین بادی و پانل خورشیدی) نصب و مورد استفاده قرار گرفت و  تعداد 30 عدد نیز در حال  خرید و نصب می باشد .احداث بوفه

مشخصات : طرح چوب ابعاد 4در6 متر
محل پروژه : ورودی پارک بام تبریز
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار :گروه صنعتی استانبول دولاب
تاریخ شروع : 92/2/7
مبلغ قرارداد : 320/000/000 ریال
پیشرفت کار :90%
توضیحات : زیرسازی برای نصب بوفه طرح چوب در ورودی پارک بام تبریز توسط کارگاه امانی صورت گرفته استنصب آلاچیق

مشخصات : 27 عدد
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار :کارگاه امانی سازمان
تاریخ شروع : از ابتدای سال
توضیحات :
ساخت و نصب آلاچیق بتنی - فلزی 17 عدد
خرید و نصب آلاچیق های طرح جدید 10 عددپله بندی

مشخصات : 360 عدد پله
محل پروژه : پله بندی زیر مسجد و پله بندی مسیر خاکی پارکینگ به طرف استخر میانی
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار :کارگاه امانی
تاریخ شروع : ابتدای سال
پیشرفت کار : %100
پله بندی زیر مسجد (250 عدد پله ) با استفاده از حدود 1500 عدد جدول به همراه نرده کش به طول بیش از 100 متر و رنگ آمیزی آن
پله بندی مسیر خاکی پارکینگ به طرف استخر میانی ( 110 عدد پله ) با استفاده از حدود 900 عدد جدولتسطیح  و خاکبرداری

مشخصات : 36000 مترمکعب
محل پروژه : حاشیه اتوبان پاسداران - پشت دامداران
کارفرما : سازمان توسعه و عمران عون بن علی
ناظر : معاونت فنی و عمرانی سازمان
نام پیمانکار : اندیشمند سازان آران
تاریخ شروع : 92/12/7
تاریخ خاتمه : 93/8/15
مبلغ قرارداد : 2/000/000/000 ریال
%پیشرفت کار : 100آبشار مصنوعی

محل پروژه : ایستگاه اول تله کابین
کارفرما : منطقه یک شهرداری

سالن چند منظوره

مساحت : 1500 مترمربع
محل پروژه : ایستگاه دوم تله کابین
کارفرما : شهرداری منطقه یک
توضیحات : این سالن دارای آمفی تئاتر ، محل بازی کودکان و غذاخوری خواهد بوداحداث راه دسترسی آسفالت ورودی اصلی به  پارکینگ
محل پروژه : راه ارتباطی ورودی اصلی تفرجگاه به پارکینگ و ایستگاه تله کابین
پیشرفت کار : %100ایجاد کانال و پیاده رو

طول :  08:36:06 ق.ظ 08:36:07 ق.ظحدود 400 متر
محل پروژه : ابتدای مسیر اصلی تفرجگاه عینالی
کارفرما : شهرداری منطقه یک
پیشرفت کار : 25%

جدول کشی داخل پارک پیوند
محل پروژه : اتوبان پاسداران جنب زیر گذر ارم
کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
نام پیمانکار : شرکت ابنیای آذرمغان
تاریخ شروع : 93/4/5
مبلغ قرارداد : 1/300/000/000 ریال
پیشرفت کار : 70 %

احداث سرویس بهداشتی پارک پیوند
محل پروژه : اتوبان پاسداران جنب زیر گذر ارم
کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
نام پیمانکار : شرکت آذر بتن بهنام
تاریخ شروع : 11/4/93
مبلغ قرارداد : 10/200/000/000 ریال
پیشرفت کار : 50 %جدول کشی داخل پارک ائل داغی

محل پروژه : اتوبان پاسداران بعد از زیر گذر ارم به طرف میدان آذربایجان
کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
تاریخ شروع : اول آبان ماه سال 92
توضیحات : به منظور افزایش سرانه فضای سبز شهر تبریز و آراستگی اتوبان پاسداران عملیات اجرایی پارکدر  اول آبان ماه سال 92 آغاز شد . پروژه های عمرانی در حال اجرا در پارک: جدول کشی رمپ ورود و خروج  و پیاده روهای پارک می باشد.محوطه سازی ایستگاه دوم تله کابین

محل پروژه : ایستگاه دوم تله کابین
کارفرما : شهرداری منطقه 1
توضیحات : اقدامات انجام یافته توسط سازمان :
ساخت و نصب آلاچیق بتنی 5 عدد ، نصب نیمکت ، نرده کشی و رنگ آمیزی آن ، پله بندی مسیر خاکی و کف سازی محوطهاحداث پارک

محل پروژه : تقاطع یوسف آباد و اتوبان پاسداران
کارفرما : شهرداری منطقه 1احداث پایگاه امداد ونجات کوهستان

محل پروژه : جنب ایستگاه دوم تله کابین
کارفرما : جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی
تاریخ شروع : سال 1392PDF چاپ چاپ