واحد سازمانی
مریم سیدعربی نژاد
نام کارمند :مریم نام خانوادگی:سیدعربی نژاد
سمت سازمانی :مدیر املاک , مسئول امور قراردادها , مدیر برنامه ریزی و توسعه شماره تماس :